Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)

Wat zijn de eisen omtrent een klachtenregeling in de zorg volgens de Wkkgz?

  • De Wkkgz is een complexe wet met veel verplichtingen. Eén van die verplichtingen is dat je als zorgaanbieder een klachtenregeling moet hebben. Het doel van een klachtenregeling is dat er snel een oplossing gevonden kan worden voor de klacht van een cliënt. Daarnaast is het erg goed dat er door de klachtenregeling openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen ontstaat, hierdoor kunnen zorgaanbieders leren van hun fouten en verbeterd de kwaliteit van de zorg.