Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)

Wat staat er in artikel 7 van de Wkkgz?

  • In artikel 7 van de Wkkgz staat het volgende (deze tekst komt rechtstreeks van de website van de rijksoverheid):

     

    1. ‘De zorgaanbieder draagt zorg voor systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg.

    2. De verplichting van het eerste lid houdt, de aard en omvang van de zorgverlening in aanmerking genomen, in: