Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)

Wat staat er in artikel 3 van de Wkkgz?