OVER ZORG VOOR ZZP

Het is onze missie om bij te dragen aan de gezondheid van de mensen in Nederland. Wij geloven in de kracht van de cosmetische, medische, geestelijke en complementaire/alternatieve zorg en hoe deze kan bijdragen aan het verlagen van de zorgkosten in Nederland.

OPLOPENDE ZORGKOSTEN

Als er niets verandert aan de manier waarop de zorg in Nederland geregeld is, lopen de kosten voor de verplichte en aanvullende verzekeringen de komende jaren flink op. De druk op zorgverzekeraars en budgetten blijft hoog. Er is minder ruimte om de kwaliteit van de zorg te laten groeien omdat zorgverzekeraars te veel invloed hebben op gecontracteerde zorgverleners. En het aantal chronisch zieke mensen zal groeien. De zorg zoals die nu geregeld is, wordt uiteindelijk onbetaalbaar.

VERANTWOORDELIJKHEID BIJ DE MENSEN LEGGEN

Als mensen gezonder gaan leven, gaan de zorgkosten automatisch omlaag. Dan blijft er meer budget over om goed voor onszelf te zorgen en kunnen de kosten van de verzekeringen omlaag. Dit biedt mensen, die nu financieel krap zitten, de ruimte om te kiezen voor gezonde voeding, supplementen en/of een bepaalde manier van coaching.

Zorg voor ZZP - home wat wij bieden

OPLOPENDE ZORGKOSTEN

Als er niets verandert aan de manier waarop de zorg in Nederland geregeld is, lopen de kosten voor de verplichte en aanvullende verzekeringen de komende jaren flink op. De druk op zorgverzekeraars en budgetten blijft hoog. Er is minder ruimte om de kwaliteit van de zorg te laten groeien omdat zorgverzekeraars te veel invloed hebben op gecontracteerde zorgverleners. En het aantal chronisch zieke mensen zal groeien. De zorg zoals die nu geregeld is, wordt uiteindelijk onbetaalbaar.

VERANTWOORDELIJKHEID BIJ DE MENSEN LEGGEN

Als mensen gezonder gaan leven, gaan de zorgkosten automatisch omlaag. Dan blijft er meer budget over om goed voor onszelf te zorgen en kunnen de kosten van de verzekeringen omlaag. Dit biedt mensen, die nu financieel krap zitten, de ruimte om te kiezen voor gezonde voeding, supplementen en/of een bepaalde manier van coaching.

Zorg voor ZZP - home wat wij bieden

EEN BRUG TUSSEN COMPLEMENTAIRE EN MEDISCHE BRANCHE

Om dit voor elkaar te krijgen is het belangrijk dat er een brug wordt geslagen tussen de complementaire en de medische branche. Wanneer de medische branche openstaat voor alternatieve vormen van zorg komen er meer opties dan alleen medicijnen om mensen gezonder te maken. Dan kan er veel meer gekeken worden naar de echte oorzaak van bepaalde klachten, waarbij medicijnen mogelijk wel een onderdeel zijn, maar niet meer het enige middel.

Duin ZvZZP 600x600

ONDERSTEUNEN BIJ ZELFSTANDING ONDERNEMERSCHAP

Daarom dragen wij graag ons steentje bij om deze zorg voor iedereen bereikbaar en betaalbaar te maken. Zorg voor ZZP ondersteunt zzp’ers die vallen onder de Wkkgz bij hun zelfstandig ondernemerschap met voldoen aan wet- en regelgeving, coaching, marketing, zichtbaarheid, leefstijl en meer.

AAN DE KANT VAN DE ONDERNEMER

Zorg voor ZZP staat aan de kant van de ondernemer. We begeleiden je om te groeien in je ondernemerschap en de mogelijkheid bieden steeds beter te worden. Zodat je onafhankelijk kunt zijn van de overheid en verzekeraars en zonder zorgen het werk kan doen waar jij blij van wordt.

DIRECT AANMELDEN VOOR DE KLACHTENREGELING?