De klachtenprocedure

Je cliënt heeft een klacht over jouw geleverde diensten en samen komen jullie er niet uit. Je wijst jouw cliënt op de externe klachtenregeling die jij hebt uitbesteed aan Zorg voor Zzp en overhandigd de klachtenprocedure. (Downloaden)

In eerste instantie start de procedure met bemiddeling, uiteraard om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Hiervoor neemt de klachtenfunctionaris contact op met de zorgaanbieder en zoekt samen naar een passende oplossing. De klachtenfunctionaris is volledig onafhankelijk en onpartijdig en zal ten aller tijden zoeken naar een oplossing die voor beiden partijen gunstig is en is volledig gebaseerd op het herstel van de zorgrelatie. Tijdens deze procedure is het voor beide partijen belangrijk om volledige inzet te tonen om te komen tot een passende oplossing.

Het stappenplan

De overheid heeft met de wetgeving Wkkgz als doel om kwaliteit in de zorg te verbeteren, hiervoor is openheid over klachten binnen de zorg noodzakelijk om er vervolgens van te kunnen leren.

STAP 1. U bent ontevreden over de geleverde zorg of u heeft een klacht. U heeft uw onvrede geuit bij uw zorgverlener maar bent samen niet tot een passende oplossing gekomen.

STAP 2. Wendt u zich dan tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir.

STAP 3. Uw klacht wordt gratis in behandeling genomen en zorgvuldig onderzocht. U wordt op de hoogte gehouden van de voortgang.

STAP 4. De klachtenfunctionaris past hoor en wederhoor toe. Alle informatie die u of de zorgaanbieder verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld.

STAP 5. De klachtenfunctionaris maakt een verslag va het proces en de gemaakte afspraken. De oplossing wordt schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend.

STAP 6. Mocht er ondanks tussenkomst van een klachtenfunctionaris geen oplossing gevonden worden, zal de klachtenfunctionaris u terugverwijzen naar uw zorgaanbieder.

STAP 7. De klachtenfunctionaris wijst u ook op de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan een geschilleninstantie waarbij uw zorgaanbieder is aangesloten.

STAP 8. U dient schriftelijk een klacht in bij uw zorgaanbieder.

STAP 9. U ontvangt vervolgens binnen 6 weken schriftelijk bericht terug over de beslissing, maatregelen en de termijn van realisatie.

STAP 10. De termijn van 6 weken kan met 4 weken verlengd worden op verzoek van uw zorgaanbieder.

De gehele klachtenprocedure kunt u hier downloaden: (link naar klachtenprocedure)