Sofie Steen

Sofie Steen is advocaat gezondheidsrecht. In de dagelijkse praktijk adviseert Sofie zorgverleners en zorgaanbieders over allerlei gezondheidsrechtelijke onderwerpen, zoals de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, klachten, het toezicht door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en tariefvraagstukken. Binnen het gezondheidsrecht heeft Sofie een bijzondere interesse voor de wetgeving in de langdurige zorg, zoals de Wet langdurige zorg en de Wet zorg en dwang.

Al tijdens haar studie werd Sofie gegrepen door de diversiteit van het gezondheidsrecht. Het geeft Sofie veel energie als zij zorgverleners en zorgaanbieders op uiteenlopende onderwerpen van juridische adviezen kan voorzien die vervolgens praktisch toepasbaar zijn in de dagelijkse zorgpraktijk.

Naast haar werkzaamheden als advocaat treedt Sofie regelmatig op als spreker tijdens congressen en cursussen op het gebied van het gezondheidsrecht.