Jacqueline de Vries

Jacqueline de Vries is advocaat gezondheidsrecht. Het gezondheidsrecht kun je omschrijven als een rechtsgebied dat zich onder andere richt op de rechten van cliënten en patiënten, de rechten en plichten van zorginstellingen en zorgverleners, met inbegrip van hun aansprakelijkheid en ook de kwaliteit van zorg in het algemeen.

Als advocaat staat Jacqueline zorgverleners en zorginstellingen bij en adviseert zij hen over uiteenlopende gezondheidsrechtelijke vraagstukken. Denk aan klachten, waaronder tuchtklachten, maar ook de bredere onderwerpen als governance, kwaliteit en de financiering van zorg en het toezicht (van bijvoorbeeld de IGJ en NZa) daarop.

Wat Jacqueline aanspreekt in het gezondheidsrecht, is dat het een ‘horizontaal’ rechtsgebied betreft waarin diverse juridische disciplines samenkomen. Dit maakt het werk des te boeiender en uitdagender. Voor Jacqueline is daarnaast van groot belang dat de zorg, en daarmee het gezondheidsrecht, een centrale positie in de maatschappij inneemt. Dit betekent dat ook het juridische werk in de zorg vaak echt ‘mensenwerk’ is.