Een klachtenregeling voor de geestelijke zorg

Ben jij al volledig op de hoogte van de eisen die de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) stelt?
Voor alle zelfstandige zorgprofessionals en zorginstellingen die werkzaam zijn in Nederland is er een kwaliteitswet aangenomen per 1 Januari 2017.

Deze wet is bedoeld om de algehele kwaliteit van zorg te verbeteren, voor zowel cliënten alsook zorgverleners.  Voordat zaken verbeterd kunnen worden is monitoren belangrijk, het verzamelen van gegevens en data. Dit wil de overheid op verschillende manier bewerkstelligen en heeft o.a. daarvoor verplicht gesteld dat alle zelfstandige zorgverleners in Nederland tenminste moeten zijn aangesloten bij een externe klachtenregeling met geschilleninstantie.

Geestelijke zorg

 • Wooncoach
 • Zorg- en opruimcoach
 • Nah coach
 • Autisme deskundige coach
 • Persoonlijke begeleider
 • Leefstijlcoach
 • Psychiater
 • Psycholoog
 • Sph sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Psychosociaal hulpverlener
 • Psychosociale therapeut
 • Gezinsondersteuner
 • Pedagoog
 • Maatschappelijk werker
 • Seksuoloog
 • Remedial teacher
 • Adhd begeleiding
 • Persoonlijk begeleider (niet aangeboren hersenletsel)
 • Professional organizer
 • Ambulant casemanager
 • Sociaal agogisch werker
 • Ambulant begeleider